OM FRIHET på No Fringe Festival Bergen

OM FRIHET på No Fringe Festival Bergen

11 september kl 18:00
Plats: Kong Christian Frederiks plass 4, 5006 Bergen

Vad är frihet? Är Anarki som artefakt en förutsättning för konstnärlig frihet?

Begränsas vi fortfarande av uppfattningar om hur scenkonst skall framställas och av vem? Hur fri är den fria konsten och dess utövare? Här problematiseras frihetsbegreppet fram och tillbaka mellan Benedikte, publiken, visuella arkiv och ett landskap av röster från olika delar av världen. De ger alla sin tolkning av begreppet frihet. När den traditionella framställningen av scenisk dans bryts, är det fortfarande ett dansverk?Benedikte Esperi utmanar och uppmanar till nya strukturer inom scenkonsten genom att konstant utforska nya metoder att iscensätta sina konstnärliga visioner och intentioner.

Foto: Erik Bergstrand

Sharing is caring!