MONDAYS BEFORE THE MUSEUM


MONDAYS BEFORE THE MUSEUM


13 oktober kl 19:00 // Plats: Göteborgs stadsmuseum

Programpunkt under Kulturnatta Göteborg vid Göteborgs Stadsmuseum. 

Under våren 2017 har koreograferna Ami Skånberg Dahlstedt och Benedikte Esperi mötts måndagar på Götaplatsen när museet och kringliggande institutioner har stängt. Där har de rört sig med fokus på kvinna, kropp och makt i ett fastlagt göteborgskt rum med syfte att förändra platsen, samt synliggöra konstformerna dans och koreografi. Under Kulturnatta kommer de flytta aktionen till Stadsmuseet för att med samma metoder utforska det fysiska rummet.

För mer information>

Sharing is caring!