KOREOARTscape

KOREOARTscape

KOREOARTscape visas på olika platser runt om i Göteborg 20/11 – 27/12 2017.

KOREOARTscape är åtta konstfilmer av och med Benedikte Esperi som visas i offentliga miljöer 30:e nov – 27:e dec 2017. Titeln syftar på de svenska och engelska begreppen Koreografi–Art–Cityscape. Varje film är unik för platserna och har ingen inbördes ordning eller linjär berättelse. Esperi tolkar med sitt konstnärskap platsens historia och lyfter specifikt frågan om vilken kropp och konstform som får ta plats i offentliga rummet @koreoartscape

Sharing is caring!