Benedikte Esperi till NY!

Benedikte Esperi till NY!

Koncernavdelning kultur Västra Götalandsregionen har tilldelat Benedikte Esperi ett internationellt resestipendie för hennes resa till New York i januari 2018. Där skall hon arbeta vidare med sin kommande föreställning MO(R)D samt delta i JanArtsNYC en av världens största övergripande plattformar för scenkonst och performance. Stipendiet är till för att öka internationellt engagemang och samarbete i kultursektorn. Glada nyheter tycker vi på ONYX!!

Sharing is caring!