#Metoo inom scenområdet

Under förra veckans Scenkonstbiennal i Helsingborg deltog Onyx i ett seminarie som handlade om #metoo inom scenområdet. Frågor lyftes om vilka effekter den gångna höstens upprop har fått samt hur vi kan arbeta vidare med att motverka sexuella trakasserier och bryta en rådande tystnadskultur. Hur ska vi levandegöra riktlinjer, statistik, rapporter och verktyg? Och hur kommer vi till rätta med bristen på kompetens inom området på arbetsplatserna?

Teaterförbundet för scen och film, Teatercentrum samt Teaterförbundet och Svensk Scenkonsts gransknings- och åtgärdskommission fanns representerade i samtalspanelen. Kommissionen tillsattes i början av året, med syfte att arbeta mot sexuella trakasserier inom branschen, och har tagit fram en slutrapport från vilken man delvis utgick under seminariet. Många av åhörarna delade med sig av erfarenheter från sina yrkesliv där korta anställningar och färre fastanställningar bidrar till en högre grad av utsatthet inom scenkonstbranschen. Många vittnade om härskartekniker från manliga chefer och kollegor men också om en heterosocial arbetskultur där kvinnor tystar kvinnor.
Sharing is caring!