Drama Boreale 6 – 10 augusti 2018!

Drama Boreale the Open ensemble 2018 har fått en ny hemsida där du bl.a kan ta del av podcasts, program, presentationer och mycket mer.

Drama Boreale är en nordisk konferens om drama/teater och utbildning. Drama Boreale återkommer vart tredje år och har sedan starten 1995 alternerat mellan de olika nordiska länderna, denna är därmed den nionde i ordningen. Planeringsgruppen består av representanter från Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och Högskolan för Scen och Musik, bägge vid Göteborgs universitet, samt Blekinge och Västerbergs folkhögskolor, RAD, Teaterförbundet etc.

Besök Drama Boreale på openensemble.se

 

ONYX kulturproduktion har endast designat hemsida för konferensen.

Sharing is caring!