Påskpyssel & äggjakt

Påskpyssel & äggjakt

Välkomna att påskpyssla och gå på äggjakt. Inne i Bergsjön centrum skapar GöteborgsLokaler roligt påskpyssel tillsammans med oss på ONYX och tillsammans med Familjebostäder & Unga ledare anordnar vi en äggjakt i området med fina priser samt såklart ansiktsmålning. Start äggjakt kl. 12.30. Gratis & alla är välkomna!

Samtidigt kan man tillsammans med Familjebostäder också pärla armband med budskapet ”Våga bry dig” och samtala om kampanjen ”Svartsjuka är inte romantisk” och delta i ett kunskapshöjande quiz om våld i ungas parrelationer.

Arrangeras av GöteborgsLokaler & Familjebostäder i samarbete med Onyx Kulturproduktion, Nylöse pastorat, Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen och Bergsjön 2031

Sharing is caring!