PROJEKTLEDNING / PRODUCENTSKAP

ONYX kulturproduktion erbjuder producent-  och projektledartjänster för dig som vill förverkliga dina idéer och projekt. Vi besitter praktiska och behovsanpassade kunskaper för att leda och koordinera samt producera projekt av olika slag. Vi arbetar med våra uppdragsgivare från startfas eller kan hjälpa till vid speciella tillfällen där extra stöd och insats behövs.

Vi leder vårt arbete genom att kommunicera, strukturera och planera utefter de mål vår uppdragsgivare har. För oss är det viktigt att knyta kontakter och skapa en trevlig och tydlig dialog där vi kan engagera och samarbeta med alla olika parter i ett projekt. Vi är noga med att leverera ett bra arbete i rätt tid och av hög kvalité!

Kontakta oss för ett möte för att få veta mer om vad vi kan erbjuda!

.

.

.

.

.

.