VI ERBJUDER


PROJEKTLEDNING

ONYX kulturproduktion erbjuder projektledning för dig som vill förverkliga dina idéer och projekt. Vi besitter praktiska och behovsanpassade kunskaper för att leda och koordinera samt leda projekt av olika slag. Vi arbetar med våra uppdragsgivare från startfas eller kan hjälpa till vid specifika tillfällen där extra stöd och insats behövs.

Vi leder vårt arbete genom att kommunicera, strukturera och planera utefter de mål vår uppdragsgivare har. För oss är det viktigt att knyta kontakter och skapa en trevlig och tydlig dialog där vi kan engagera och samarbeta med alla olika parter i ett projekt. Vi är noga med att leverera ett bra arbete i rätt tid och av hög kvalité!

SCENKONST

ONYX erbjuder projektledning format efter våra uppdragsgivares specifika behov och önskemål. Genom vårt breda kontaktnät arbetar vi både nationellt och internationellt. Vi tar uppdrag av varierande längd, såväl långsiktiga projekt som riktade punktinsatser, alltid med våra uppdragsgivare i fokus.

Vi planlägger logistik, utför marknadsföring samt pressarbete och mediehantering. Våra tjänster innefattar även projektansökningar och hjälp med finansieringsunderlag. Vi besitter kompetens att inom scenkonst driva och koordinera nya föreställningar och arrangemang.


FORTBILDNING / FÖRELÄSNINGAR

ONYX erbjuder koordinering av fortbildningsdagar, föreläsningar och seminarier.

Vill du verka för kunskapsutveckling inom din organisation? Vi sätter ihop temadagar med workshops, samtal och kringliggande arrangemang.

Vi arbetar även understödjande och utför punktinsatser där behovet finns. Det kan t.ex vara inom marknadsföring och pressarbete eller utveckling av målgruppsanalys och framtagning av inbjudningar.