Gunnar Idenstam

Gunnar Idenstam

Concert organist Gunnar Idenstam har blivit tilldelad Konstnärsnämndens tioåriga långtidsstipendium vilket är det största stipendiet som Konstnärsnämnden delar ut till enskilda konstnärer i Sverige.

Ett långtidsstipendium ges till en yrkesverksam konstnär som under längre tid visat konstnärlig verksamhet av god kvalitet och bidrar till utvecklingen inom sitt konstområde.

Detta stipendium har som syfte att möjliggöra för konstnärer att vidareutveckla sina konstnärskap över tid. 44 långtidsstipendier har beviljats inom konstområdena bild och form, musik, teater, dans och film.

http://www.idenstam.org/

Fotograf: Nils Petter Nilsson

Sharing is caring!