ILDance

ilDance är ett internationellt och oberoende danskompani som initierar och uppför internationella pionjärprojekt inom samtida dans. Kompaniet grundades 2012 av dess nuvarande konstnärliga ledare Israel Aloni och Lee Brummer och har sin bas i Göteborg, Sverige.

ilDance satsar på utveckling av dansare/koreografer på alla nivåer, från utbildning till professionell praktik. Varje år stöttar vi också många aktiviteter som synliggör konstnärliga processer inom samtida dans för publik bestående av icke-dansare.

iLDance centrala värderingar är samarbete, mångfald, integration, icke-konformism, att förena, nätverkande och brobyggande. De inspireras av synergi och tror på korrelationens kraft att stärka samtida dans påverkan på miljön där den skapas, såväl som på dess publik.

iLDance verksamheter och produktioner varierar i storlek och innehåll, från nära och personliga till stora och globala. Kompaniet producerar både egna samtida dansproduktioner och arbeten med utomstående internationella koreografer, samt har ett pågående samarbete med andra organisationer gällande projekt som ökar och stimulerar ett synliggörande av samtida dans och hur den influerar vårt samhälle. I och med det bygger iIDance broar mellan otaliga aspekter av samtida dans på lokala, regionala, nationella och internationella nivåer.

Pågående och återkommande projekt inkluderar iCoDaCo – ett internationellt samtida dans-kollektiv, ilYoung – ett projektbaserat juniordanskompani och ilDance in Australia – ett fortlöpande konstnärligt och kulturellt utbyte mellan dansare/koreografer från båda länderna.

ONYX kulturproduktion arbetar med konsultation för ilYoung.