Vårens turnepremiär för Kentaur!

Denna vecka är vårens turnepremiär för Kentaur av Göteborgs Dramatiska Teater. 

Kentaur projektet är ett våldspreventivt teaterprojekt som tar avstamp i föreställningen Kentaur. När du bokar Kentaur är du med i det viktiga arbetet att förändra attityder kring dagsaktuella ämnen som likabehandling, hierarkiska strukturer, sexuellt våld och grupptryck.

Boka Kentaur via info@onyxkulturproduktion.se eller på telefon 0766-501320.

Läs mer om projektet på www.kentaurGDT.se

Projektet drivs i sammarbete med Svenska Postkodstiftelsen och ONYX kulturproduktion mellan december 2017 och avslutas i juni 2019. Kentaur är bokningsbar även efter projektets avslut.

.

Sharing is caring!