KOREOARTscape PASSAGE

KOREOARTscape PASSAGE är ett offentligt videoverk av och med Benedikte Esperi. Verket visades 20/11 2019 – 3/2 2020 vid Sankt Eriksgatan 6 i Göteborg.

”En passage är oftast någon särskilt anordnad gång genom någon form av hinder. Ett exempel kan vara en gångtunnel under en större väg, men det kan också utgöras av någon form av bro över hindret. En passage kan också vara en gång genom ett hus i form av någon form av korridor. Vanligast menar man då i detta fall någon form av förbindelsegång. Ibland kan det också vara en förbindelsegång som förbinder två hus.”

Verket ingår i konceptet KOREOARTscape© – koreografiska kortfilmer skapade för och i offentliga rum av och med Benedikte Esperi. Begreppet är en sammanslagning av de svenska och engelska orden Koreografi – Art – Cityscape och introducerades 2017.

Installationen sker i samarbete med Eltec Produktion AB

Tack till Trafikverket, Mia på Newsec, Ida & Magnus Lindström Space62 , Stefan på Sustem AB, Elinor Nordic Wellness, Danscentrum Väst.


Om Benedikte Esperi – Konstnärlig ledare, interdisciplinär performancekonstnär, koreograf och gästlärare vid konstnärliga institutioner. Motsättningar, motståndsrörelser, maktstrukturer och konstnärlig frihet/autonomitet är ideologisk utgångspunkt och underlag för konstnärligt innehåll i hennes verk. Hon vill utmana och utforska gränserna för koreografi och kroppars maktpositioner i offentliga rum.