KOREOARTscape Brooklyn 2018

KOREOARTscape Brooklyn 2018

KOREOARTscape är ett subjektivt utforskande av samhällskontext, nutida koreografi, offentlig konst och platsers historia. Upprinnelsen till verket är Esperis drivkraft att ifrågasätta vilka kroppar och konstformer som tar plats i det offentliga rummet. Hon vill särskilt ifrågasätta och demontera strukturerna för hur den kvinnliga kroppen representeras, presenteras och styrs av kulturella och ekonomiska mekanismer.

Esperi önskar skapa ett samtal, i och om offentliga rummet, där mötet mellan konstverket ochbetraktaren får utgöra tillfälliga ”rumstider” som diskuterar var och hur individer ska kunna ges och taplats med sina kroppar i offentliga rum.

KOREOARTscape av Benedikte Esperi – Konstnärlig ledare, interdisciplinär performancekonstnär, koreograf och gästlärare vid konstnärliga institutioner. Motsättningar, motståndsrörelser, maktstrukturer och konstnärlig frihet/autonomitet är ideologisk utgångspunkt och underlag för konstnärligt innehåll i hennes verk. Hon vill utmana och utforska gränserna för koreografi och kroppars maktpositioner i offentliga rum.

För media, press, kontakt och mer information om projektet kontakta ONYX Kulturproduktion på info@onyxkulturproduktion.se eller telefon 0766 – 501320.

Sharing is caring!