Invigning av KOREOARTscape PASSAGE

Den 20 november kl 19:00 på Space62 i Göteborg.

KOREOARTscape PASSAGE är ett offentligt videoverk av Benedikte Esperi.

”En passage är oftast någon särskilt anordnad gång genom någon form av hinder. Ett exempel kan vara en gångtunnel under en större väg, men det kan också utgöras av någon form av bro över hindret. En passage kan också vara en gång genom ett hus i form av någon form av korridor. Vanligast menar man då i detta fall någon form av förbindelsegång. Ibland kan det också vara en förbindelsegång som förbinder två hus.”
Läs mer på koreoartscape.com
Foto: Stefan Sundström

Verket visas 20/11 2019 – 3/2 2020 och ingår i konceptet KOREOARTscape© – koreografiska kortfilmer skapade för och i offentliga rum av och med Benedikte Esperi. Begreppet är en sammanslagning av de svenska och engelska orden Koreografi – Art – Cityscape och introducerades 2017.

Installationen sker i samarbete med Eltec Produktion AB

Tack till Trafikverket, Mia på Newsec, Ida & Magnus Lindström Space62 , Stefan på Sustem AB, Elinor Nordic Wellness, Danscentrum Väst.

Foto Stefan Sundström
Sharing is caring!