ilDance nya satsning COMPASS

ilDance är ett internationellt och oberoende danskompani som initierar och uppför internationella pionjärprojekt inom samtida dans. Under våren har vi på ONYX tillsammans med ilDance arbetat inför deras kommande satsning vid namn COMPASS. Detta är en ny avdelning som utvecklas i verksamheten och är en förening för blivande professionella samtida danskonstnärer, från 15 år och uppåt. COMPASS är ett svar på de behov som Israel Aloni och Lee Brummer, konstnärliga ledare för ilDance, har mött under åren de har arbetat med unga dansare: behov av vägledning, kontakter och möjligheter till utveckling.

COMPASS kommer bidra till att överbrygga avståndet mellan utbildning och yrkesliv och ge en samlingspunkt för unga dansare med olika dansbakgrund att få råd, stöd, mentorskap och kompetensutveckling. Medlemmarna i COMPASS kommer genom sitt medlemskap i föreningen kunna ta del av innehåll och aktiviteter utifrån sina behov och mål. De kommer att kunna knyta viktiga kontakter, lära av varandra och av etablerade professionella dansare som kommer att leda kreativa processer, research, klasser och workshops. COMPASS kommer att skapa en gemenskap som låter dansare med olika utbildningsbakgrund mötas, vilket i sin tur kan skapa bättre förståelse för olika delar av dansfältet och i förlängningen, för olika delar av samhället.


Sharing is caring!