Intervju med Benedikte Esperi i Bloggen om Dans

Fin intervju med Benedikte Esperi i Bloggen om dans, timmarna innan och efter hennes framförande av Live Art Act Transatlantica på ITINERANT Performance Art Festival.

”Jag uppskattar när ett verk börjar utveckla sig och växa fram ur de tänkta bilderna och formerna jag förberett. Skillnaden med denna konstform och ett koreografiskt verk är att det är en annan typ av förberedelse där repetition i form av exakt lagda moment får till viss del stå tillbaka för att skapa utrymme för mötet med nuet, platsen, publiken, det oväntade och nya möjligheter med materialet kan prövas för att arbeta vidare med antingen i studion fysiskt eller som text, video eller bildmaterial. Men den typen av fullkomlig lyhördhet och närvaro kräver mycket förberedelser på ett annat plan. Fysisk och mental träning genom uthållighet, styrka och tid för obruten tankeprocess är avgörande för om jag ska kunna ta verket vidare och inte hamna i en kopiering där jag upprepar en repertoar av ”säkra kort”.”

 

Foto: Sierra Ortega

Sharing is caring!