ReAct! blir kommunkoreograf 2020

ReAct! blir kommunkoreograf 2020

Under det kommande året ska danskompaniet ReAct! arbeta som KOKO – kommunkoreograf i Norrtälje. Uppdraget kommer innefatta många kreativa möten med kommunens invånare och mynna ut i både dansfilm och en ny street performance.

KOKO är ett dansresidens som syftar till att föra dansen och invånarna närmare varandra samt erbjuda dans för många på flertalet platser inom kommunen. Förhoppningen är att KOKO ska ge nya dimensioner och förutsättningar för dansen i Norrtälje och för ReAct!s fortsatta skapande.

Att jobba interaktivt med olika typer av publikgrupper ligger alltid i fokus och genomsyrar alla ReAct!s verk. Ett av målen med att framträda är att ge publiken en aktiv roll och genom interaktionen hitta ny publik. I den konstnärliga praktiken utforskar artisterna offentliga platser och vrider på sociala koder och förväntningar kopplade till dessa miljöer. Vad är en offentlig plats och hur används den? Under residenset ska dessa frågeställningar undersökas både genom dans och film i vilka Norrtäljebornas tankar och reflektioner kommer inneha en central roll.

Vi ser med spänning fram emot att få följa denna work in progress som kommer fylla Norrtälje kommun med dans och koreografi under 2020!

ReAct! består av Tiina Lehtimäki, Simon Deschamps, Annu Ronkainen, Alex Nagy, Rodrigo Vilarinho och Anton Lejon.
Fotograf: Gabriel Riveros Vilches.
Sharing is caring!